30-04-2015 – APROVACIÓ PER UNANIMITAT MOCIÓ ILP A SANT SADURNÍ

IMG-20150430-WA0003 Avui la Pah Sant Sadurní Hem entrat al Ple de Sant Sadurní d’ Anoia la moció de la ILP Habitatge, amb èxit rotund.

Aquesta moció entà sent presentada i aprovada als municipis arreu de Catalunya, demostrant que la gran majoria està d’ acord amb totes les mesures que proposa la nostra ILP, i que CIU i PP, al Parlament de Catalunya, no tenen excuses per a no admetre-la i dur-la a terme. Aquí teniu el text íntegre de la ILP, el qual recolza la moció aprovada, i al final d’ aquest post, el text de la moció sencer: http://ilphabitatge.cat/ca/ilp-mesures-ugents-emergencia-habitacional-pobresa-energetica/
La Pah Sant Sadurní vam enviar la moció als grups municipals què ara són al govern, CIU, PP, ERC i PSC. Finalment va ser entrada al ple pel grup del PSC, i recolçada per tots. Un Ajuntament més on CIU i PP han votat a favor de la moció, entenent què planteja solucions totalment viables, que aquí no hi caben disciplines de partit, que aquí el què està en joc és la vida de les persones. IMG-20150430-WA0005
Per suplir la necessitat de poder defensar la moció, degut a que la normativa no ens permet parlar, vam redactar i repartir un escrit amb tot el que volíem expressar. Aquí el teniu, i esperem que els mètodes de participació ciutadana canviin en breu, ja que l’ Ajuntament és l’ òrgan de representació del poble, i el poble, som els ciutadans:

Proposició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sant Sadurní d’ Anoia
de suport a la Iniciativa Legislativa Popular que presenten
l’ Observatori DESC, les Plataformes d’ Afectats per la Hipoteca de Catalunya
i l’ Aliança contra la Pobresa Energètica
de Mesures Urgents per fer front a
l’ emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica
Davant la situació d’emergència habitacional que es dóna a Catalunya i a la resta de l’ Estat des-de l’any 2008, la Plataforma d’ Afectats per la Hipoteca va presentar una ILP Estatal amb un milió i mig de signatures que el Partit Popular va ignorar. Ara es presenta una ILP en l’ àmbit autonòmic que ja té recollides més de 100,000 signatures abans de finalitzar el termini de recollida. Tal i com va passar en l’ àmbit nacional, durant aquesta tramitació, com ja han demostrat en les reunions amb la PAH, els partits PP i CIU continuen acatant els dictats de la banca, tal com demostren les seves mesures insuficients i indignants, doncs aquestes només arriben a un 0,7% del total de les famílies afectades. Ignorant la total il•legalitat dels contractes hipotecaris, la indefensió dels titulars i avals i que els desnonaments per impagament de lloguer ja són el 67% del total, han rescatat el sector financer sense cap contraprestació social, han retallat la LAU tot i saber que l’ alternativa per a la majoria de famílies només és el lloguer, i el més greu, tornant a especular per mitjà de la Sareb, les vendes als fons voltors de les poques vivendes del parc públic de protecció oficial i amb els mateixos habitatges de les quals s’ ha desnonat a centenars de milers de famílies creant una nova bombolla immobiliària, la del lloguer.

El gruix de les famílies que es troben en risc d’ exclusió social o que ja estan excloses, per la manca de resposta de les administracions, no deixa d’ augmentar a causa de la precarietat laboral existent. No deixen de patir vulneracions dels seus drets bàsics, com talls de llum i aigua i desnonaments sense alternativa digna perquè, tot i que algunes es reincorporen al món laboral, aquest no els permet cobrir les despeses bàsiques.

La Ilp Habitatge i Contra la pobresa Energètica és una bateria de mesures estudiades i totalment possibles i en les quals el Govern té total competència, mesures que permetran retornar una dignitat robada a milers de famílies i evitar que les que puguin anar perdent la feina arribin a aquests extrems. Evitarà els talls de subministraments, evitarà el perjudici d’ impagaments a petits propietaris, permetrà a les persones hipotecades restar en els habitatges i tenir una segona oportunitat real i permetrà per fi, aconseguir un parc d’habitatge públic en lloguer social en la mitja de la resta d’Europa, que està en un 16% enfront de Catalunya i l’Estat Espanyol, que es situa en un 1%.

Com ja coneixem el doble joc del Partit Popular i de Ciu, volem evitar que el text d’aquesta ILP s’ arribi a pervertir, com ja va succeir en l’ àmbit estatal, i amb aquest fi, presentem avui aquesta moció a tot el territori, per a donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular que hem desenvolupat juntament amb l’ Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals i l’Aliança Contra la Pobresa Energètica.

Avui és el torn de Sant Sadurní d’Anoia, i és tasca dels avui assistents el fet de fer possible l’ aprovació d’ aquesta iniciativa pel Govern de Catalunya, que ben segur servirà per millorar notablement la realitat que ens envolta. De vital importància és explicar les raons que ens impulsen a aprovar aquesta moció. A Catalunya tenim una mitjana de 43 desnonaments diaris, tenim una important carència d’ habitatge social, xifra que no arriba als 30.000 habitatges, dada que contrasta escandalosament amb la xifra de pisos buits, 448.356. La realitat ens mostra amb tota la seva cruesa, amb dades del Consell General del Poder Judicial, que entre 2008 i 2013, es van iniciar 98.000 execucions hipotecàries a Catalunya, que van resultar amb el desnonament d’ una part de la població catalana sense cap mena d’ alternativa habitacional. Si a aquesta sagnia social, en sumem les dades de desnonaments per impagament de lloguers, la xifra es dispara, ja que aquests representen el 67% del total de desnonaments que es produeixen a Catalunya. A part d’ això, la situació de les famílies es veu greument agreujada havent de sobreviure intentant fer front a les factures dels subministraments bàsics per a la seva subsistència, els quals s’ han apujat de mitja un 60% des de 2008. 320.000 famílies de tot Catalunya admeten que no poden mantenir les seves llars a una temperatura adequada. Conseqüència de no poder fer front al pagament dels rebuts de llum, aigua i gas, ens trobem amb milers de talls de subministrament per part de les companyies energètiques, mai revisant abans la situació de les persones que en aquella llar hi viuen, si són nens, persones grans, malalts. L’ únic criteri que se segueix és l’econòmic: si no s’ atén el rebut, es talla el subministrament.
Les terribles conseqüències dels desnonaments i talls de subministraments que aquestes situacions comporten les trobarem totalment detallades en l’ informe de l’ Observatori DESC i la PAH, resultat d’una enquesta a més 11.500 famílies afectades.

http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-Emergencia-Habitacional_Estado_Espanyoldef.pdf

A les nostres mans tenim la possibilitat de ser partícips de la solució al patiment de centenars de milers de famílies catalanes i no ser part del problema. És per això que avui interpel•lem a tots els aquí presents a què prenguin consciència de la urgent problemàtica que patim i votin en conseqüència, tal com han fet nombrosos municipis arreu del territori. Demanem que es comprometin i vetllin per al bon tràmit i aprovació d’ aquesta ILP al Parlament de Catalunya.

#AvuiEsPot acabar amb els desnonaments de primer i únic habitatge i garantir un mínim d’aigua i llum per a les famílies que per pèrdua de feina, malaltia o altres problemes com la violència de gènere, es veuen abocades a l’ exclusió social que significa no poder pagar el sostre, l’aigua i la llum.

Sant Sadurní d’ Anoia, 29 d’ abril de 2015

PLATAFORMA D’ AFECTATS PER LA HIPOTECA SANT SADURNÍ D’ ANOIA   TEXT MOCIÓ APROVADA AL PLE DE L’ AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ 30-04-2015   Proposició del Grup Municipal de Partit Socialista de Catalunya de suport a la Iniciativa Legislativa Popular que presenten l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica de Mesures Urgents per fer front a l’emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sant Sadurní d’ Anoia.   Exposició de motius I Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés. Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. El sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més punyents. Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb major nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execucions hipotecàries. En molts casos, aquest procediments comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del lloguer. Segons dades judicials, l’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van produir a Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer. Aquest panorama de vulnerabilitathabitacional es veu agreujat per l’existència d’unmercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països de l’entorn europeu. L’exigua proporció d’habitatges econòmicament accessibles contrasta amb els 448.356 pisos buits -13% del parc-, que segons l’Institut Nacional Estadística es concentren a Catalunya.En aquest context, no és d’estranyar que cada cop siguin més nombroses les ocupacions de pisos buits per part de famílies incapaces de fer front al pagament de l’habitatge. Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus d’accés aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de Greuges a l’Informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 documenta els impactes socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. El mateix informe recorda que Segons l’Enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– que no poden assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vides humanes. El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per entitats financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres més grans de l’Estat espanyol —Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— van tancar 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment, que des de que va començar la crisi les administracions públiques han transferit al voltant de 165.000 milions d’euros a les entitats financeres. L’Informe Emergencia Habitacional en el Estado Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com algunes de les entitats que més desnonen són precisament les que han concentrat la major part d’ajudes públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els pisos buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot estendre també a les empreses de subministrament energètic. Durant els 3 primers trimestres de 2013, l’oligopoli elèctric que opera a l’estat espanyol (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble que el de les elèctriques europees. Només Endesa, principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de benefici l’any 2013. II La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i per la Generalitat de Catalunya. La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i una millora contínua de condicions d’existència”. Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés permanent a “recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la calefacció i la llum”. De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben reconeguts a l’Observació General nº 15. L’Observació General nº 7, per la seva banda, incorpora com a contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els desnonaments forçosos, i l’obligació de què els poders públics garanteixin el reallotjament adequat de les persones sense recursos que es vegin afectades per un desnonament. Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions públiques. En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de recursos disponibles” per satisfer-los, atorgant prioritat als “col·lectius més vulnerables”. En segon terme, han d’assegurar-los no només davant l’administració sinó també front a abusos provinents de particulars. (Observació General nº3). Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la Constitució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, els poders públics han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera anti-social (article 33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat “a l’interès general”. Aquesta obligació és especialment rellevant tractant-se d’entitats financeres i empreses que presten serveis econòmics d’interès general, sobretot quan han estat beneficiàries d’ajuts i subvencions públiques. També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenen dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, com les que, de facto, comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. L’article 30, de fet, determina que “totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès general”. Per la seva banda, i a l’igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a “vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables”. Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està contemplada a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 4 d’aquesta llei, de fet, determina que el “conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials” es configuri “com un servei d’interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans”. La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el mateix en relació als subministraments bàsics als seus articles 251 i 252.   III Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d’octubre de 2014.   Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb l’habitatge habitual

  1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la regulació d’un procediment extrajudicial i, si escau, la d’un procediment judicial, per tal de donar solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet que el dret de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d’una especial protecció, conforme preveu l’article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es regularan sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i concursal.
  2. A l’efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
  3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els procediments regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones físiques residents a Catalunya.
  4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d’una relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreeendetament, subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades (incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) i subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el termini de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant ella.
  5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, si en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla de pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà la cancel·lació del passiu no satisfet.

Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de manca d’habitatge. 1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn en situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l’habitatge executat durant un mínim de 3 anys. 2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge per un mínim de 3 anys, quan aquest sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries. 3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del lloguerd’habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts que evitin el desallotjament. 4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu el desnonament.   Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió habitacional.

  1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a mínim durant 3 anys.

 

  1. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de recursos econòmics de les famílies afectades.

 

  1. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.

Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació d’habitatge assequible 1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d’entitats financeres i agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius que romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys. 2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió d’actius que hagin rebut ajuts públics. Article 5: Despeses destinades a habitatge 1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més d’un 30% dels ingressos familiars disponibles.   Per tot això el grup Municipal de Partit Socialista de Catalunya de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’ Anoia sota signant, a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sant Sadurní d’ Anoia, proposa al ple de la corporació els acords següents: 1. Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. 2. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la ILP 3. Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la taula d’habitatge per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP.

Real Decreto Ley 1/2015 – 2ª oportunidad para los bancos

El pasado sábado 28/02/2015, el Gobierno publicó un nuevo decreto con un batiburrillo de varias medidas de diversa índole, con no mucha conexión entre ellas. Aquí os dejamos el enlace al texto íntegro: http://boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf#BOEn Podéis ver un resumen de todos los ámbitos en los que entra este decreto en la siempre acertada web “El BOE nuestro de cada día”, que titula su artículo:

Un nuevo decretazo de sábado, con tasas judiciales, empresas bonificadas tras un ERE y la gimkana para acceder a la dación en pago

http://elboenuestrodecadadia.com/2015/02/28/decretazo/   Dentro de este decreto, se encuentran unas modificaciones que conciernen a la Ley Hipotecaria, las cuales, desde la Pah, consideramos totalmente insuficientes y electoralistas, dada la proximidad de las elecciones, que serán a finales de este año. La valoración que hacemos de esta nueva batería de medidas es, básicamente, que al final beneficia a las entidades financieras. La medida “estrella” del Gobierno se ha venido a llamar “segunda oportunidad”, y consiste en una suerte de concurso de acreedores, no con pocas pruebas y trabas, mediante el cual te sustraen todos los bienes que puedas tener, y te suspenden la deuda durante 5 años. El problema viene si la persona que se ha acogido a estas medidas, durante esos años logra rehacer su economía mínimamente, encontrando un empleo. En ese caso, la deuda se reactiva en su totalidad, por lo que el banco ya puede volver a reclamar esa deuda, embargar la recientemente adquirida nómina, y acabar como al principio: sin vivienda y pagando. Aquí tenéis en enlace directo a la nota de prensa que emitimos desde la web estatal, con nuestra firme postura en contra:

¿Segunda Oportunidad? No. Es oportunismo tramposo

http://afectadosporlahipoteca.com/2015/03/04/segunda-oportunidad-no-es-oportunismo-tramposo/   En Pah Sant Sadurní, hemos realizado una primera revisión del nuevo texto, y la información que hemos podido extraer, la hemos incorporado a nuestro apartado de Asesoramiento Colectivo. Las medidas se dividen en tres grandes bloques: – Creación de un nuevo sistema de concurso de acreedores para personas físicas. http://pahpenedes.com/index.php/asesoramiento-colectivo-documentos-utiles/rdl-12015-concurso-acreedores-personas-fisicas/ – Modificación del Decreto Ley 6/2012, el conocido como “Código Guindos” http://pahpenedes.com/index.php/codigo-guindos-2015/ – Modificación de la Ley 1/2013, de protección de los deudores hipotecarios. http://pahpenedes.com/index.php/rdl-12015-modificacion-ley-12013/

24-02-2015 – EMPAPELADA CX APOYO 17 COMPAHS PAH TERRES DE L’ EBRE

El pasado 24/02/2015, Pah Sant Sadurní se ha sumado a la campaña contra Catalunya Caixa, que denunció a 17 compahs de Pah Terres de l’ Ebre, que participaron en la ocupación de la oficina de Amposta, luchando por un alquiler social. Les imputan 9 delitos por protestar pacíficamente, y no lo vamos a permitir!
Hemos mostrado nuestro apoyo a los compahs de Terres de l’ Ebre empapelando la sucursal de Catalunya Caixa de Sant Sadurní.
SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!!! 10407383_403406866503065_4501293501536077151_n 11030845_403406863169732_5188525508154036218_n   El hastag para apoyarles es #17comPAHsVsCX Álbum de fotos completo en Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.403406829836402.1073741849.300106916833061&type=3 NOTICIA RELACIONADA: 27 febrer 2015

Accions solidàries de les PAH de l’Anoia i de Sant Sadurní contra l’encausament de 17 persones

http://xarxapenedes.cat/accions-solidaries-de-les-pah-de-lanoia-i-de-sant-sadurni-contra-lencausament-de-17-persones/ Aquí tenéis la carta abierta que hemos enviado todas las Pah’ s de Catalunya a José Carlos Pla Royo, presidente ejecutivo de Catalunya Banc: http://pahbarcelona.org/2015/02/25/carta-oberta-a-jose-carlos-pla-royo-president-executiu-de-catalunya-banc/

Arranca campaña ILP en Sant Sadurní

Mañana sábado 17/01/2015, la Pah Sant Sadurní da el pistoletazo de salida a la campaña de recogida de firmas para la ILP, que presentaremos a nivel autonómico en el Parlament. Entre todas las Pahs de Catalunya, nos proponemos recoger estos meses muchas firmas. El mínimo son 50.000, pero esperamos recoger muchas más!!! Mañana comenzaremos a recoger en Sant Sadurní, y estaremos en el mercado de 10 a 14 h. Pásate y firma! Si no puedes mañana, también estaremos allí el próximo jueves 22/01/2015 a la misma hora. Os informamos de que un punto fijo de recogida serán nuestras asambleas, por lo que todo el que quiera firmar, podrá hacerlo todos los miércoles de 18 a 21 h en el Casal El Carràs, C/ Església, 5 de Sant Sadurní d’ Anoia. Nuestras demandas son claras, lógicas y perfectamente aplicables: – Medidas contra el endeudamiento derivado de la vivienda habitual. Derecho a solicitar procedimiento extrajudicial para resolverlo. – Evitar el desahucio en caso de falta de alquiler social. Derecho a alquiler social garantizado por la administración a desahuciados. – Evitar la pobreza energética. Garantizar los suministros básicos a familias sin recursos acordado por servicios sociales y la administración. – Creación de vivienda asequible. Dar en alquiler social viviendas de entidades que hayan recibido ayuda pública. – Que el precio del alquiler social no supere el 30% de los ingresos familiares en materia de vivienda y suministros básicos en los supuestos 2, 3 y 4. Si quieres saber más sobre en qué consiste nuestra ILP, entra en: http://ilphabitatge.cat/ Lo conseguiremos, sí o sí!!! Porque tenemos la razón, y las medidas para vencer a la lacra de los desahucios y la pobreza energética. Ahora se demostrará qué voluntad política hay desde el Govern de Catalunya para llevarlas a cabo. Os iremos informando!! desno-ilp-cat-banner-01-facebook

DESAHUCIO PARALIZADO!!! Convocatoria paralización desahucio Pedro y Lourdes

15/01/2015: ¡¡¡SUSPENDIDO!!! Gracias a todos por vuestro apoyo de estos días! #JuntasSiSePuede Aplauso y brindis a la fuerza colectiva!!! Desde aquí mucha suerte a los compahs de los 4 desahucios que siguen en pie. Sí se puede!!! _____________________ CONVOCATORIA INICIAL: FECHA y HORA: 16 de enero 2015 a las 8 de la mañana LUGAR: Urbanización Can Coral – Torrelles de Foix DESAHUCIO POR OCUPACIÓN. ENTIDAD BMN (BANCO MARE NOSTRUM) Entra en nuestro evento de Facebook para conocer todos los datos y compartirlo, a fin de que llegue al máximo de gente posible. Sólo con compartir el evento o invitar a tus amigos, ya nos ayudas!!! https://www.facebook.com/events/992646827430118/?ref=5 Hastag Twitter: #PedroyLourdesNoSeRinden
A todos los que querráis colaborar en la presión a BMN para ayudar a esta familia, aqui os dejamos los datos de face y twiter de BMN para que comentéis en su perfil que

#PedroyLourdesNoSeRinden

BMN
@BMN_es INFORMACIÓN DEL CASO: Lourdes y Pedro llevan des de 2009 intentando recuperar su derecho a vivienda, ese año tras perder empleos, Caixa Sabadell ahora Cataluña Caixa, respaldándose en la ilegalidad de la ley hipotecaria española, primero desahucio a los padres de Pedro que eran avaladores y vivían en Barcelona de su casa más que pagada para después, proceder al deshucio de Pedro y Lurdes que por aquel entonces sobrevivieron de alquiler en alquiler hasta que por falta de recursos y tras su llegada a la PAH convirtieron su situación en una Obra Social en una vivienda de BMN de la que ya fué desahuciada otra familia anteriormente. Des de 2012 que Pedro y Lourdes intentan que BMN les regularice un Alquiler Social, BMN sigue negándose y tras un primer intento de desahucio ahora encontramos el segundo intento, BMN sigue sin tener en cuenta que Pedro y Lourdes NO ESTAN SOLOS Aunque esté autorizada la fuerza del orden de los Mossos de Escuadra para ejecutar el desahucio, seguimos recordando a todos los que siguen permitiendo la ejecución de leyes ilegales e inhumanas que #NoTenemosMiedo   10915042_632375536887918_264266465456491661_o

28-12-2014 – #Innocentius #inocentesPAH 2014 Acción Nacional de la PAH

Los Bancos no son INOCENTES, Inocentes son las familias que por perder el trabajo no pueden pagar sus derechos básicos para una vida digna, Techo, Agua, Luz y Pan. Las oficinas bancarias de Sant Sadurní han sido marcadas, estigmatizadas, como responsables directos de la estafa y engaño a las personas de nuestro pueblo. Sois culpables, y lo sabéis.   1779990_377358085774610_4442297335980813980_n 10806293_377358139107938_4793692766762511256_n 10885267_377358232441262_697753618495133210_n 10888371_377358822441203_578468934125873479_n   Álbum completo en Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.377357952441290.1073741841.300106916833061&type=3

12-11-2014 – FIRMA DACIÓN EN PAGO JAMAL Y FATIMA

Hoy Jamal y Fátima han firmado su dación en pago total con BBVA. Hoy comienza una nueva etapa, en la que ellos y sus cuatro hijos podrán tener una segunda oportunidad, libres de la deuda que el banco les quería imponer para toda la vida. Después de la firma, lo hemos celebrado en el bar del compah Carlos, que nos ha sorprendido con unas botellas de cava con el logo de Pah Sant Sadurní, y nos ha dejado a todos alucinados!! Gracias Carlos por este brindis tan especial! Hoy hemos celebrado y seguiremos celebrando que… ¡SÍ SE PUEDE!   IMG-20141112-WA0007 IMG-20141112-WA0011 IMG-20141112-WA0012 IMG-20141112-WA0002

23-10-2014 – ACCIÓN COLECTIVA BANKIA VILAFRANCA

Bankia recibe a la PAH todos los días en una localidad distinta y así será hasta que trate a sus clientes estafados con dignidad!!
Ayer jueves, 23 de octubre de 2.014, le tocó el turno a la oficina de Vilafranca del Penedès, que recibió una visita de Pah Sant Sadurní.
Bankia sigue desahuciando, estafando y robando, a pesar de ser una entidad rescatada con nuestro dinero! Si esto no se arregla..guerra guerra guerra!! #TiemblaBankia
10670041_348679121975840_8802245379859676479_n
10678719_348679255309160_4699399413416599846_n
Álbum de fotos de Facebook:
Noticia relacionada:
Manifiesto de la acción:PAHs Catalanas seguirán movilizándose a favor de lasdemandas de las familias afectadas por Bankia

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña han reactivado las convocatorias de acciones en toda la Comunidad Autónoma. Desde el inicio de la campaña #TiemblaBankia -el pasado miércoles 1 de octubre- se dejó bien claro a Bankia que tenía un promedio de dos semanas para implementar las demandas de las familias afectadas. El pasado miércoles 15 de octubre, el tiempo prudencial cedido a la entidad se ha agotado, demostrando que la voluntad de Bankia ha sido siempre ignorar estas mismas demandas que las PAHs vienen negociando desde febrero del 2014. Bankia ya no sólo es líder en rescates bancarios acumulando 23.500 millones de euros de dinero público. No sólo ha batido el record de desahucios siendo responsable del 20% de los desalojos en España. Ahora Bankia también es campeona en escándalos fiscales, mediante la cesión de sobresueldos opacos en B realizada a través de tarjetas Black, por parte de los ex-directivos de Caja Madrid y Bankia. Una práctica fraudulenta, ilegal y mafiosa que vuelve a poner de relieve el verdadero carácter de la entidad. A este respecto hay que recordar que nuestras reclamaciones son demandas de mínimos. Sirven para liberar a las familias afectadas de una deuda hipotecaria ilegítima y facilitarles una alternativa habitacional garantizada por el artículo 47 de la Constitución española. Nuestras demandas representan una segunda oportunidad que debe ser ofrecida con igualdad en todos los municipios de Cataluña. Y es profundamente indignante que Bankia haya acumulado hasta 15’5 millones de euros en sobresueldos por tarjetas Black y sin embargo se niegue a implementar unos mínimos de resolución para tantas familias. Muchas de las cuales están dispuestas a pagar un alquiler social con un límite de precio del 30% de los ingresos de la unidad familiar. En las fechas actuales, ha quedado absolutamente patente que las Plataformas han detentado siempre la posición legítima. Como PAHs Catalanas cumpliremos nuestra advertencia: habiendo finalizado el tiempo cedido a Bankia, la campaña continua y seguirá creciendo hasta que la entidad este realmente dispuesta a ofrecer unas condiciones de vida digna a las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. Durante las próximas semanas las PAHs sitiaremos a Bankia! Sí Se Puede!

Nuevos documentos útiles para solicitar devolución plusvalía o IRPF

Hasta ahora, si el banco te ejecutaba tu primera vivienda, o se lograba una dación en pago, estabas obligado a pagar tanto el impuesto de plusvalía municipal, que recauda el estado al respecto del incremento del valor del inmueble, como a Hacienda (al constar la Dación en Pago como una compraventa, el embargo de la vivienda suponía un gran pago en la Renta del año siguiente al embargo). En el caso del impuesto municipal, muchos Ayuntamientos, ya no lo aplicaban en estos casos, y era cuestión de informarse de las políticas municipales de cada uno. Ahora, tras la reforma de la Ley Fiscal el pasado 4 de julio de 2.014, una dación o ejecución de una primera vivienda ya es exenta, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Tenéis el detalle de la nueva ley en el siguiente enlace:
OS INFORMAMOS DE QUE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY ES RETROACTIVA, POR LO QUE LAS PERSONAS QUE YA ESTÉN PAGANDO O HAYAN PAGADO ESTOS IMPUESTOS, COMO CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE SU VIVIENDA HABITUAL, PUEDEN RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE.
Desde la PAH, hemos elaborado un conjunto de documentos para que aquellas personas que en su día pagaron total o parcialmente la plusvalía o el IRPF puedan solicitar la devolución.
Podéis acceder a nuestro NUEVO KIT DE FISCALIDAD en el siguiente enlace:
Hacemos un llamamiento a todos los afectados para que lo presenten y recuperen un dinero que nunca deberían haber tenido que pagar.
Os copiamos también una parte del texto tomado del mismo documento, en referencia a las daciones en pago de vivienda habitual:
«c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la vivienda.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria municipal.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley.»
SÍ SE PUEDE! ESTO NUNCA HABRÍA SIDO POSIBLE SIN LA PRESIÓN SOCIAL!!!

Vista Cláusulas Abusivas Compah Marian

FECHA : 21/10/2014 HORA: 13.15 h. LUGAR: JUZGADOS VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AV. Europa, 16   Nuestra compah Marian tiene por fin la vista por cláusulas abusivas en su hipoteca. El próximo martes, convocamos a tod@s a venir a mostrarle vuestro apoyo.
Tenemos que dejar claro y hacer visible que todas las hipotecas firmadas desde el año 1993, no se ajustan a la normativa europea, tal y como reitera una vez tras otra el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Ahora llega el turno al procedimiento de Marian, madre de 3 hijos que sobrevive con una pirmi, y que debe hacer frente a Bankia, que le quiere dejar sin casa y arruinar también la vida de sus padres.

Todos con Marian! Os esperamos allí!

Aquí tenéis algunas noticias con información sobre el tema:

Cláusulas ilegales con sentencias favorables en las hipotecas. Hay mucho dinero en juego http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/clausulas-ilegales-sentencias-favorables-hipotecas-mucho-dinero-juego/20140317112247101781.html La Justicia europea considera ilegal la ley hipotecaria española (TUITS) http://www.huffingtonpost.es/2013/03/14/desahucios-justicia-europa_n_2874094.html Juntos, sí se puede!!! APÚNTATE AL EVENTO AQUÍ: https://www.facebook.com/events/372314869592917/ Microespacio-BANCA

DISEÑO, CREACIÓN y CONTENIDOS ASESORATIVOS DE http://pahaltpenedes.blogspot.com.es/ https://es-es.facebook.com/PAHaltpenedes https://twitter.com/pahaltpenedes https://twitter.com/PahPenedes, Responsabilidad de Actualización de PAH Vilafranca Alt penedès