26/05/2016 – Entrega full de ruta de La Pah a l’ Ajuntament de Sant Sadurní

IMG_20160525_205205

Full de ruta – Document de mesures urgents per a municipis

Avui dimecres 25/05/2016, tal i com estem fent a tots els municipis de Catalunya, hem mantingut una reunió amb l’ Ajuntament de Sant Sadurní per a presentar i entregar el nostre full de ruta, per tal de què realitzin accions concretes a l’ hora de defensar el dret a l’habitatge al nostre municipi.

A Sant Sadurní es troben censats per la Generalitat un total de 86 pisos buits en mans d’ entitats financeres i grans tenidors d’habitatge. La intenció de l’ Ajuntament és esperar per a acollir-se als convenis que són pendents de signar per part de la Generalitat i les entitats bancàries. Des de la Pah els hem insistit que segueixin el full de ruta, que esgotin totes les vies possibles, no solament aquésta, i això passa per començar des de ja a multar els pisos buits en mans de bancs, a fi de mobilitzar-los el més aviat possible per a les famílies que ho necessiten, perquè hi ha demanda i cap pis per a afrontar-la ara mateix.

Recordem a l’ Ajuntament que durant tots els mesos en què la Llei 24/2015 ha estat plenament vigent, no han arrencat cap procés sancionador per a la seva mobilització. Volem un Ajuntament valent, que realitzi un cens real dels pisos en mans de la banca i de grans tenidors que hi ha al poble, que no s’ assegui mesos a esperar els pisos que pugui aconseguir la Generalitat, i més temps encara per a la seva revisió y restauració (mai amb diners públics, això no ho consentirem). Li demanem que arrenqui mentrestant processos per a la cesió obligatòria d’ aquests pisos buits per tal de cobrir les necessitats de lloguers socials dels ciutadans de Sant Sadurní. Des del darrer ple municipal tenen l’ eina per fer-ho, la nostra moció, basada en la Llei 18/2007 catalana, presentada i aprovada per tots els grups municipals menys el PP.

Endavant, hem de ser valents! La situació ho requereix! No podem estranyar-nos que hi hagi ocupació al poble, i a la vegada no tenir cap pis a disposició de la gent. Com a Administració responsable, la fi és el benestar de les famílies de la vila, i nosaltres els donem les eines.

Les entitats promotores de la Llei 24/2015 ja hem aconseguit el compromís dels 12 municipis més poblats de Catalunya:

http://ilphabitatge.cat/ca/la-pah-lape-i-lobservatori-desc-aconsegueixen-un-primer-compromis-del-mon-municipal-contra-el-recurs-del-pp-a-la-llei-242015/

I continuarem treballant per a aconseguir-ho arreu de tots els municipis, perquè el recurs del PP a la nostra llei,  la més garantista aprovada fins ara i referent europeu, no ha de suposar ni una mica de pèrdua de drets pels catalans, i entre tots ho hem de fer possible.

Sí es pot!

Pah Sant Sadurní

 

CASTELLANO:

Hoy miércoles 25/05/2016, tal y como estamos haciendo en todos los municipios de Cataluña, hemos mantenido una reunión con el Ajuntament de Sant Sadurní para presentarles nuestra hoja de ruta, a fin de que realicen acciones concretas a la hora de defender el derecho a la vivienda en nuestro municipio.

En Sant Sadurní se encuentran censados por la Generalitat un total de 86 pisos vacíos en manos de entidades financieras. La intención del Ayuntamiento es esperar para acogerse a los convenios que están pendientes de firmarse por parte de la Generalitat y las entidades bancarias. Desde la Pah les hemos insistido en que sigan la hoja de ruta, que agoten todas las vías posibles, no sólo ésta, i esto pasa por comenzar desde ya a multar los pisos vacíos en manos de bancos, a fin de movilizarlos lo antes posible para las familias que lo necesitan, porque hay demanda y ningún piso para afrontarla ahora mismo.

Recordamos al Ayuntamiento que durante todos los meses en que la Ley 24/2015 ha estado plenamente vigente, no ha arrancado ningún proceso sancionador para su movilización. Queremos un Ayuntamiento valiente, que realice un censo real de los pisos en manos de la banca y de grandes tenedores de vivienda que hay en el pueblo, que no se siente meses a esperar los pisos que pueda conseguir la Generalitat, y más tiempo aún para su revisión y restauración (nunca con dinero público, eso no lo consentiremos). Le pedimos que arranque mientras tanto procesos para la cesión obligatoria de estos pisos con tal de cubrir las necesidades de alquileres sociales de los ciudadanos de Sant Sadurní. Desde el último pleno municipal tienen la herramienta para hacerlo, nuestra moción, basada en la Ley 18/2007 catalana, presentada y aprobada por todos los grupos municipales menos el PP.

¡Adelante! ¡Tenemos que ser valientes! ¡La situación lo requiere! No podemos extrañarnos de que haya ocupación en el pueblo, y a la vez no tener ningún piso a disposición de la gente. Como Administración responsable, el fin es el bienestar de las familias del municipio, y nosotros les damos las herramientas.

Las entidades promotoras de la Ley 24/2015 ya hemos conseguido el compromiso de los 12 municipios más poblados de Cataluña:

http://ilphabitatge.cat/ca/la-pah-lape-i-lobservatori-desc-aconsegueixen-un-primer-compromis-del-mon-municipal-contra-el-recurs-del-pp-a-la-llei-242015/

Y continuaremos trabajando para conseguirlo en todos los municipios, porque el recurso del PP a nuestra ley, la más garantista aprobada hasta ahora y referente europeo, no debe suponer ni un poco de pérdida de derechos para los catalanes, y entre todos lo tenemos que hacer posible.

¡Si se puede!

Pah Sant Sadurní

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>