Desahucio PARALIZADO de #SoniaSeQueda

Hoy la ciudadanía organizada a vuelto a vencer #EstafaEstado y ha logrado paralizar un desahucio de Bankia, de una familia que su abogado y Ayuntamiento tendrían que haber hecho que se les aplicara la moratoria nacional y la ILP Habitatge, ha sido la @LA_PAH la que ha evitado que hoy quedaran en la calle #SoniaSeQueda y sus hijas también!! Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento y muestra de estima tanto a las PAH’s de Anoia y Garraf como a los vecinos de este municipio presentes. Gracias por otra mañana de aquellas que nos recuerdan que no está todo perdido!!

12118967_489956511181433_2930900519756381507_n

Localidad: MEDIONA

Entidad: BANKIA

1er intento de desahucio de familia con 2 menores

 

Portem la ILP Catalana a cada Jutjat de Catalunya

#‎ILPalsJutjats‬

Les PAH’s Catalanes visitem tots els jutjats per demanar que s’apliqui la Nova Llei de mesures contra els desnonaments i la Pobresa Energètica, ni els desnonaments ni els talls de subministrament deixen d’augmentar i tot i que els partits son els primers a dir que s’han de complir, son els primers a incomplir-les i no ho permetrem.

La Pah Sant Sadurní d’ Anoia, juntament amb la Pah Vilafranca hem fet acte d’ entrega als Jutjats de Vilafranca del Penedès, dintre del marc d’ aquesta acció conjunta en tota Catalunya.

CPBOJNtWIAAhITu.jpg large

El senyor Jutje Degà no ha tingut a bé atendre’ ns personalment, però cada assistent ha registrat el següent document:

AL JUTGE DEGÀ

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectada per la crisi econòmica, que ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones. A causa de dificultats econòmiques sobrevingudes, moltes famílies no poden cobrir les seves necessitats mes bàsiques i s’han vist impossibilitades de fer front a les quotes hipotecaries o de lloguer del seu habitatge habitual.
Aquesta situació s’ha traduït en milers de desnonaments i centenars de milers de persones han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2008 i 2013 es van iniciar a Catalunya 98.040 procediments d’execució hipotecària. A aquesta problemàtica s’hi ha d’afegir les dificultats per fer front al pagament del lloguer d’habitatge. Al 2013 a Catalunya, segons dades judicials, un 67% dels 16.008 desnonament van ser relacionats amb l’impagament del lloguer. Aquestes xifres mostren la situació d’emergència social, especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, que viu Catalunya, essent la comunitat autònoma amb major nombre execucions hipotecaries i de desnonaments.
Per altra banda, s’ha d’afegir el creixement de la pobresa energètica, entesa com a la dificultat per a fer front a les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. Els preus d’accés i consum dels subministraments bàsics han esdevingut inaccessibles per a la població.
Davant d’aquesta alarmant situació d’emergència, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya (PAH), l’Aliança Contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC van promoure la Iniciativa Legislativa Popular de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica. Aquesta ILP, fruit de la mobilització de la ciutadania organitzada, és avui una realitat.
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 5 d’agost de 2015, entrant en vigor i essent d’obligada aplicació a partir del dia 6 d’agost, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei té quatre eixos principals d’acció: mesures contra el sobreendeutament relacionat amb l’habitatge, mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una manca d’habitatge, mesures per a evitar la pobresa energètica i mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer.
Enguany, des del grup promotor, estem treballant amb tots els actors institucionals, professionals i socials dels quals depèn l’aplicació efectiva d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular finalment aprovada i convertida en llei.
La institució que vostè representa tindrà, com no podria ésser d’altra manera, un rol principal en l’aplicació d’aquesta llei tan necessària en el context actual d’emergència habitacional i esperada per la ciutadania. Altrament és coneguda la sensibilitat del món judicial amb la defensa dels consumidors, la tutela judicial efectiva i els drets essencials de les persones.

Per l’anteriorment exposat,

SOL.LICITEM:
Que convoqui una Junta de Jutges en què inclogui com a punt de l’orde del dia l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge la pobresa energètica.
Vetlli per tal que, des dels òrgans judicials, s’apliqui l’esmentada llei i les mesures urgents que en ella es defineixen.
Es promogui la suspensió dels procediments d’execució hipotecaria o desnonament per impagament de lloguer en curs fins a donar compliment a la disposició transitòria segona de a llei. D’acord aquesta disposició, el demandant / executant té l’obligatorietat d’oferir, abans d’adquirir el domini de l’habitatge o d’interposar una demanda per impagament, un lloguer social, en els termes establerts per l’article 5.2 de la llei, en tots els procediments d’execució hipotecària o desnonaments per impagament de lloguer en tràmit de substanciació o d’execució en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei que tinguin per objecte habitatges propietat de les persones jurídiques a què fa referència les lletres a i b de l’article 5.2. Es promogui la suspensió cautelar dels procediments que signifiquen la pèrdua de l’habitatge, en previsió que s’apliquin les mesures previstes en els articles 5.5 i 5.6 d’ajuts que evitin el llançament i de la garantia de reallotjament adequat, de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que no puguin afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual i que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual.
Restem a la seva disposició.
Ben atentament,

Grup Promotor de la ILP Habitatge
ilphabitatge@gmail.com

Nom i cognom
Població, a 16 setembre de 2015.

CALENDARIO ESCUELA DE VERANO PAH SANT SADURNÍ

¡¡¡IMPORTANTE!!! DESDE ESTA SEMANA HASTA EL MIÉRCOLES 26/08/2015 NO HABRÁ ASAMBLEAS POR LA TARDE, ARRANCAREMOS DE NUEVO LA SEMANA SIGUIENTE, EL 02/09/2015 DONDE SIEMPRE, EN EL CASAL EL CARRÀS DE SANT SADURNÍ D’ ANOIA

Este verano viene cargadito de talleres que haremos cada miércoles en Pah Sant Sadurní. Aprenderemos todas mucho más, y así el “curso” que viene seremos más fuertes para poder luchar con más y más fuerza!!!

No dejes de asistir a nuestra escuela si quieres formarte, porque TÚ eres la clave para que todo cambie. Sí se puede, con formación y solidaridad mutua!!

MIÉRCOLES 29/07/2015 – TALLER PROCESO HIPOTECARIO

PROCESO HIPOTECARIO

Uno de los pilares básicos en la lucha contra los abusos de las entidades financieras es la formación. Con el conocimiento adecuado, las personas que sufren o pueden sufrir una ejecución hipotecaria evitan ser de nuevo engañados. La información es poder, y por eso siempre se nos ha vetado. El próximo miércoles 29/07/2015, de 10 a 13h ven y aprende, verás cómo la próxima vez que te reúnas con el banquero de tu oficina, las fuerzas estarán mucho más igualadas.


Aquí tenéis el enlace al material del taller:

http://pahpenedes.com/index.php/asesoramiento-colectivo-documentos-utiles/proceso-hipotecario-y-consejos/

Podéis indicar que asistiréis en el EVENTO DE FACEBOOK que hemos creado. Si no lo hacéis no pasa nada, venid igualmente :-)

https://www.facebook.com/events/106050253075628/

 

MIÉRCOLES 05/08/2015 – TALLER PANCARTAS

TALLER PANCARTAS

 

El miércoles 05/08/2015 haremos un taller de pancartas y manualidades de 10 a 13 h en el Casal El Carràs de Sant Sadurní d’ Anoia. Prepararemos material para utilizar en las acciones y protestas. Ellos nos atacan con la Ley Mordaza, nosotros les respondemos con imaginación. Ven, te sorprenderás!!

Podéis indicar que asistiréis en el EVENTO DE FACEBOOK que hemos creado. Si no lo hacéis no pasa nada, venid igualmente :-)

https://www.facebook.com/events/609022179201440/

 

MIÉRCOLES 12/08/2015 – TALLER REDES SOCIALES

TALLER REDES SOCIALES

 

Una de las herramientas importantes que tenemos en la Pah para poder difundir todo lo que hacemos, nuestras acciones, nuestros logros, en definitiva, nuestra lucha, son las redes sociales, que nos permiten pasar por encima del silencio mediático al que nos someten los medios masivos (TV, RADIO, PRENSA ESCRITA), y llegar a muchísimas personas. Sólo compartiendo lo que publicamos, ya se ayuda. Es la manera más cómoda y fácil de echarnos una mano. 

En este taller te enseñaremos cómo utilizar estas redes sociales, para que puedas difundir la información y así ayudar a multiplicar las personas a las que llega.

Explicaremos cómo crear una cuenta y utilizar:

FACEBOOK
TWITTER
BAMBUSER

Te esperamos el miércoles 12/08/2015, a las 10 de la mañana en el establecimiento “El Triangle”, Pl. Pau Casals, 13, de Sant Sadurní d’ Anoia, gracias a la conexión a internet que nos cede, y que nos facilitará el poder sacar todo el partido al taller. Si tienes Tablet, Smartphone o portátil, tráelo para conectarte.

Podéis indicar que asistiréis en el EVENTO DE FACEBOOK que hemos creado. Si no lo hacéis no pasa nada, venid igualmente :-)

https://www.facebook.com/events/473889662787923/

 

MIÉRCOLES 19/08/2015 – TALLER LEY MORDAZA

TALLER LEY MORDAZA

 

Por segunda vez, replicamos en Sant Sadurní el taller de l’ ESCOLA PAH al que asistimos el 14/02/2015 en Barcelona. 

¿Qué es la Ley Mordaza? ¿En qué consiste? ¿En qué afecta esta ley a la Pah? ¿Qué hacer? 

Te esperamos el miércoles 19/08/2015 de 10 a 13h en el Casal Popular El Carràs. C/ Església, 5. Sant Sadurní D’ Anoia

Podéis indicar que asistiréis en el EVENTO DE FACEBOOK que hemos creado. Si no lo hacéis no pasa nada, venid igualmente :-)

https://www.facebook.com/events/931806880199415/

 

23/07/2015 – La ILP Habitatge y contra la Pobreza Energética es ya una realidad

Aprobada por unanimidad la ILP contra los desahucios y la pobreza energetica en Cataluña

15/07/2015 – Dación Óscar y Bea

IMG-20150715-WA0001

Hoy Óscar y Bea, de Gelida, ya pueden decir que han conseguido una segunda oportunidad. Han firmado la dación con Cajamar y quedan limpios de deuda, para poder comenzar de nuevo y tener una opción real de recuperarse algún día de su situación actual. Óscar llegó a Pah Sant Sadurní en noviembre. No tenía trabajo y le fue imposible hacer frente al pago de la hipoteca. Aquí comenzó a aprender desde el primer día todo lo que debía saber para evitar que el banco le engañara, decidió que la solución que más le interesaba era la dación en pago, y fue a por ello. Durante todo el proceso, estuvo acompañado por el resto de compahs, que acudíamos con él a las reuniones con el banco, para apoyarle mientras él negociaba. Cada vez, sus argumentos eran más claros, y los del banco se desvanecían, hasta que finalmente, ha habido acuerdo entre las partes y se ha firmado, sin llegar a proceso judicial. Óscar es un ejemplo de empoderamiento en el movimiento: Se ha formado, y con esa información y el apoyo del resto de la Pah Sant Sadurní, ha conseguido solucionar su caso, pero también es apoyo para el resto de compahs cuando han de negociar con sus bancos. En Pah Sant Sadurní, todos acompañamos a todos, nunca estamos solos, y todos aprendemos, para que la ayuda mutua pueda fluir con total libertad. Además de eso, nuestro compah Óscar está, como el resto de los miembros de Pah Sant Sadurní, integrado en las tareas organizativas de nuestro movimiento, siempre dispuesto a trabajar por la Pah y por sus compahs de asamblea.

ÓSCAR, TE LO MERECES, ERES UN EJEMPLO A SEGUIR! SÍ SE PUEDE!!!

30-06-15 – ACCIÓN CATALANA #PelotazoBBVA

Hoy las Pah’ s de la zona GARRAF, VILAFRANCA I SANT SADURNÍ nos hemos unido para ocupar la oficina del BBVA de la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca en el marco de la acción a nivel catalán #PelotazoBBVA.

IMG-20150630-WA0026 IMG-20150630-WA0030 IMG-20150630-WA0034

Álbum completo en Facebook:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454666318043786.1073741862.300106916833061&type=3

Nuestras demandas son claras y se reflejan en el siguiente manifiesto suscrito por todas las Pahs Catalanas:

Hoy las PAHs catalanas iniciamos una campaña ininterrumpida de acciones de protesta contra el BBVA para exigirles soluciones adecuadas a las circunstancias de las familias desde el punto de vista social y economico.

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis, los ingresos de las familias cada vez son más reducidos y han de hacer verdaderos malabarismos para cubrir las necesidades básicas diarias. 

Así nos encontramos cientos de familias, sin poder hacer frente al pago de un techo donde vivir, con entidades financieras que a pesar de haber sido rescatadas con nuestro dinero, nos acosan y amenazan con dejarnos en la calle, a nosotras y muchas veces a nuestras familias que nos avalaron en su día, dejándonos además deudas impagables de por vida.

BBVA es la segunda entidad financiera más grande de España y concretamente en Cataluña es también la segunda entidad que más desalojos forzosos y ejecuciones hipotecarias realiza, y por si fuera poco, desde que se hizo pública la compra de Catalunya Caixa por parte de BBVA ha habido un descenso importante de soluciones a los casos y un repunte de lanzamientos sin alternativa habitacional. 

Desde la PAH entendemos que BBVA está obligado a dar contraprestaciones sociales, ya que se han beneficiado de compras a precio de saldo de entidades rescatadísimas con dinero público.

Ya en mayo de 2013 BBVA se adjudicó UNIM por la escandosa cifra de 1 euro, ahora se adjudica Cx por 1.000 millones de euros aunque a todos los españoles nos ha costado 12.000 millones de euros de dinero público.

Por eso hoy exigimos: 

- Alquileres sociales para familias que se han visto obligadas a entregar su vivienda en dación en pago o ya la han perdido. Y para las viviendas recuperadas por personas sin alternativa habitacional, y por lo tanto para las familias realojadas en ellas por la Obra Social de la PAH.

- Daciones sin remanentes, ya que la entrega de la vivienda ha de ser suficiente para saldar la deuda. 

- Condonaciones de deuda, dado que es una vergüenza una vez han dejado a una familia en la calle que les sigan reclamando una deuda que nunca van a poder pagar, la entrega de la vivienda ha de ser suficiente para saldar la deuda.

- Anulación IRPH / Cambio IRPH por Euribor + <1

- Devolución inmediata de los importes que sin órden judicial han robado a los avalistas.

Las familias no pueden seguir esperando a que las dejen en la calle y desde la PAH no lo vamos a permitir.

NOTICIAS RELACIONADAS:

EL CARGOL:

http://www.elcargol.com/index.php/societat/4955-la-pah-inicia-accions-contra-el-bbva-per-desencallar-les-negociacions-amb-l-entitat

RTVVILAFRANCA (VÍDEO)

http://www.rtvvilafranca.cat/2015/06/la-pah-ha-realitzat-una-accio-de-protesta-reclamant-solucions-al-bbva/

15/06/2015 – Acción en Catalunya Caixa Sant Sadurní d’ Anoia – #FamiliaPrietoVsCXBBVA

Avui dilluns 15, a les 11 h, davant la sucursal de Catalunya Caixa de Sant Sadurní d’Anoia del carrer Raval i amb el suport de PAH Anoia, PAH Garraf, PAH Vilafranca i PAH Sant Sadurní, i amb el recolzament de la resta de PAH‘s de tot l’estat en la campanya a xarxes iniciada avui mateix #FamiliaPrietoVsCXBBVA, la família ha explicat en roda de premsa que inicia una campanya de pressió a les entitats bancàries de Catalunya Caixa i BBVA, aquesta última ara propietària de CX i adquirida per mil milions d’euros, tot i haver estat rescatada amb 12 mil milions de diners públics, ja que Catalunya Caixa i BBVA es neguen a acceptar la forma i termini de pagament del romanent del deute hipotecari per part de l’avalador, l’avi de la família i que manté dues unitats familiars més i en les que es troben dos dels seus néts menors d’edat.

Catalunya Caixa després d haver fet fora la família de l’habitatge l’any 2012 amb l’engany de què en dos mesos seria desallotjada a la força, llançament que no ha arribat fins al mes de maig de 2015, entrega per un preu irrisori l’habitatge a dos dels seus treballadors de la mateixa sucursal i no satisfeta amb el rescat públic i la revenda privada dels habitatges, reclama a la família la quantitat de 60.000 euros a pagar en quotes de 400 euros mensuals durant 11 anys sota l’amenaça de què en cas de no acceptar, el cobrament es farà via embargament de 600 euros mensuals, proposta i situació que obligaria a l’avi a deixar d’ajudar a filles i néts.


Com faria qualsevol família pels seus petits, la família Prieto no es resigna i exigeix a Catalunya Caixa i BBVA que acceptin els 200 euros mensuals a 22 anys amb la garantia del propi habitatge de l’avi pagat fa més de 50 anys i que supera el valor del deute reclamat i que en cas d’impagament passaria a mans de CX i BBVA.


La família anuncia que dos dies per setmana, dimarts i dijous, repartirà díptics informant dels detalls del seu cas davant mateix de la sucursal de Catalunya Caixa del carrer Raval de Sant Sadurní d’Anoia fins que Catalunya Caixa i BBVA acceptin no deixar desemparats dos menors i el pagament amb garantia hipotecària que planteja la família.

Sant Sadurní d’Anoia
15 de juny de 2015

unnamed (6)

10687112_902730993101309_223583698959094984_n unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed (5)
unnamed

CAMPANYA ILP HABITATGE I POBRESA ENERGÈTICA A SANT SADURNÍ

La Pah Sant Sadurní d’ Anoia va començar la campanya de recollida de signatures al gener, i després de tres intensos mesos, hem aconseguit 2.000 signatures, les quals s’ han sumat a les recollides a tota Catalunya (150.000).

Ha estat una feina de formiguetes, que hem dut a terme cada dijous i dissabte al mercat de Sant Sadurní d’ Anoia.

2015-03-07 (2) 2015-03-01-4 2015-01-17

Aquí teniu enllaç a l’ àlbum de fotos sencer a Facebook:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438831959627222.1073741853.300106916833061&type=3&uploaded=16

Volem agraïr a tothom que s’ ha acostat a signar el seu suport i les seves ganes d’ ajudar a canviar la trista realitat que vivim a Catalunya. Amb les vostres signatures, aconseguirem el nostre objectiu: forçar a la classe política a legislar en favor de la ciutadania i posar d’ una vegada per totes, la gent davant dels interessos de la banca.

Per una altra banda, vam entrar al ple del passat mes d’ abril, la moció en suport de la ILP, la qual va ser aprovada per unanimitat a l’ Ajuntament de Sant Sadurní, una eina més que tenim per a pressionar al Govern de la Generalitat, ja que aquestes mesures han estat ja aprovades en més de 60 Ajuntaments arreu del territori, dels quals, més de 30 són encapçalats per CIU.

11036257_433300993513652_7708692576626763886_n 11204881_433301066846978_2357207139973249479_n

Aquí teniu enllaç a l’ àlbum de fotos sencer d’ aquell dia a Facebook:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433300976846987.1073741852.300106916833061&type=3

Estem a un pas d’ entrar la ILP al Parlament, i a només a dos parlamentaris per a què s’ aprovi. Hem rebut el suport públic de tots els grups, menys de CIU i PP. Ara és l’ hora de fer-los arribar la realitat, i és per això que portem una setmana acompanyant-los als seus actes electorals, informant a tots els assistents de què aquests dos partits, tenen l’ oportunitat de capgirar la situació d’ emergència que viu Catalunya, amb 43 desnonaments diaris, i el 10% de la població amb problemes per pagar els subministraments bàsics, però no volen.

Ara continuem necessitant el vostre suport, necessitem que difoneu tot el que pugueu els nostres vídeos i fotografíes dels escarnis que estem fent en campanya electoral. Només compartint una publicació nostra a Facebook i a Twitter, ja ens ajudeu. Heu de saber que els medis convencionals ens estan silenciant, i és per això que necessitem el vostre ajut per a difondre la informació el més possible i passar per sobre d’ aquests que ens volen callar.

#AlJunyEsPot

Pah Sant Sadurní

Demostració de força de les PAHs catalanes en la primera setmana d’escraches a CiU i PP perquè no bloquegin la ILP habitatge

La campanya  electoral ha començat condicionada pels escraches silenciosos que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Aliança Contra la  Pobresa Energètica hem començat a fer perquè tothom pugui identificar els partits polítics que bloquegen la ILP contra els desnonaments i els talls d’aigua, gas i llum. Alhora els interpel·lem públicament perquè modifiquin la seva posició i donin suport a la ILP. Els escraches realitzats no només han estat a les ciutats més grans com Barcelona, o Sabadell, sinó que s’han extès per tot el territori.

a1

Durant aquesta primera setmana s’han realitzat un total de dotze escraches a tot el territori català a diputats i regidors de CiU i PP. Barcelona, Sant Celoni, Agramunt, Sant Boi de Llobregat, Mollet del Vallès, Molins de Rei, Sabadell, Vic, La Pobla de Segur, Deltebre, Tortosa, Manresa i Cubelles, han estat els pobles, viles i ciutats de totes les províncies catalanes on la PAH ha estat present.

Un dels més assenyalats ha estat el president del Govern, Artur Mas, que ha vist com en tres dels actes de campanya que ha participat, la ciutadania l’ha advertit que és indispensable i urgent aprofitar les competències catalanes per fer un canvi legislatiu que acabi amb els desnonaments, amb els talls de subministres i que doni una segona oportunitat a les famílies sobreendeutades.

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca advertim a CiU i PP que aquesta tan sols és la primera fase d’escraches, i que si no rectifiquen les mobilitzacions aniran en augment al Juny -mes en què es votarà la ILP al Parlament- i just abans de les eleccions autonòmiques. I és que un no a una iniciativa ciutadana amb tant de suport popular social pot passar molta factura als partits que s’hi oposin davant el context d’eleccions al Parlament de Catalunya.

a3

El suport a la ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica és massiu, transversal i indiscutible. Entitats de tot tipus i col·lectius professionals hi han donat suport i  s’han sumat a la campanya. Fins avui, 70 Ajuntaments han aprovat  mocions de suport al text íntegre de la ILP habitatge, 37 dels quals  governats per CiU. No s’entén com després de que regidors i alcaldes de CiU hagin donat suport a la ILP, ara els diputats del mateix partit  pretenguin votar-hi en contra al Parlament.

Recordem que fins avui, tots els grups parlamentaris, excepte PP i CiU, s’han compromès a donar suport al conjunt de mesures de la ILP i aprovar-la abans de que es dissolgui el Parlament. Amb els suports actuals, tan sols falten dues diputades de CiU o PP perquè la ILP es pugui aprovar amb la majoria suficient.Per aquest motiu, estem aprofitant els escraches silenciosos per fer arribar personalment aquesta Carta [http://ilphabitatge.cat/ca/carta-oberta-als-diputats-de-ciu-i-el-pp-ha-arribat-lhora-de-la-veritat/] en què els demanem que siguin responsables i no donin l’esquena a la ciutadania.

No permetrem que aquest mes de Juny, CiU faci el mateix que va fer el PP amb la ILP al Congrés dels Diputats. La ILP és un conjunt de mesures de mínims, urgents i necessàries i no tolerarem que se’n retalli ni una coma. Perquè “hi ha vides en joc” i tenim la oportunitat històrica de garantir el dret a l’habitatge de tota la població.

Les 150.000 signatures recollides en un temps record, el triple de les que s’exigeixen per la seva tramitació, són un aval inqüestionable. Actualment l’IDESCAT està fent el recompte de les signatures i abans que acabi el mes de maig, la ILP podrà iniciar la seva tramitació al Parlament. Un cop comenci el tràmit parlamentari farem notar que cada dia que passi  mentre CiU i PP bloquegin la ILP, aquests dos partits seran directament responsables de tots els desnonaments i talls de subministraments que es produeixin.

La setmana vinent es reproduiran les accions defensa de la ILP habitatge per tot el territori, intensificant-se fins al dia final de la campanya electoral, el 24 de maig. 

Convidem a tota la ciutadania a sumar-se als escraches silenciosos i transmetre el missatge que #AlJunyEsPot i no permetrem que CiU i PP posin excuses al procés iniciat per la ciutadania per construir una Catalunya sense desnonaments i pobresa energètica.

a4

Carta oberta als diputats de CiU i el PP: ha arribat l’ hora de la veritat!

La ILP habitatge ha arribat al tram decisiu. A punt d’acabar el termini de recollida de signatures i pendents de fer l’últim recompte, ja hem recollit el suport de més de 100.000 signatures. A més, una seixantena de municipis han aprovat mocions de suport als seus Plens, representant a més de la meitat dels habitants de Catalunya.

Tenim el suport incontestable de la majoria de la població. Ara, la ILP es tramitarà per la via d’urgència extraordinària i en un termini màxim d’un mes hi haurà el debat a la totalitat al Parlament.

Després de reunir-nos amb tots els grups parlamentaris, tan sols CiU i PP s’oposen a aprovar el conjunt de mesures de la ILP habitatge. De fet, tan sols amb el vot a favor de dues diputades d’algun d’aquests partits ja es podria formar la majoria suficient per poder aprovar el contingut íntegre de la ILP, posant en marxa mesures efectives que permetin acabar amb els desnonaments i talls de subministrament a Catalunya.

Per aquesta raó hem escrit aquesta Carta dirigida als diputats de Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya perquè examinin la seva consciència, pensin en les vides que hi ha en joc i prioritzin els drets fonamentals per sobre de les dinàmiques de partit o altres interessos.

Amb la ILP sobre la taula tan sols tindran dues opcions. Votar a favor i aconseguir que Catalunya sigui un país pioner en la defensa del dret a l’habitatge i els subministraments. O votar-hi en contra o rebaixar-la, condemnant a les famílies a més patiment i perpetuant els privilegis de la banca i grans energètiques.

Com ja va passar amb la ILP al Congrés dels diputats, si es demostra que no hi ha voluntat política per fer-ho, ens veurem obligats a assenyalar aquells partits polítics que donen l’esquena a la ciutadania com a responsables de l’agonia i el patiment de milers de famílies.
La ILP és urgent i necessària, i no acceptarem més excuses, silencis ni dilacions.

‪#‎AvuiEsPot‬

Plataforma d' Afectats per la Hipoteca